Nieuws

Dinsdag 11 december 2018

Microbioom belangrijk voor veerkracht

Het microbioom speelt een sleutelrol bij onze reactie op psychologische en fysieke stress en beïnvloedt hoe veerkrachtig we zijn, blijkt uit dit uitgebreide literatuuronderzoek. Maar wat is die ‘veerkracht’ precies? 

In een uitgebreide literatuur-review hebben onderzoekers van MD Anderson Cancer Center in Houston, Mt Sinai Hospital in New York en University College Cork in Ierland het concept van veerkracht onderzocht. Veerkracht werd hierbij omschreven als ‘het vermogen van individuen om zich aan te passen aan en te herstellen van ongunstige, stressvolle omstandigheden’. Ons microbioom blijkt hierbij een sleutelrol te spelen. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Brain, Behavior and Immunity. 


Relatie tussen stress en het immuunsysteem

Uit hun literatuuronderzoek bleek allereerst dat psychisch weerbaardere mensen een sterker immuunsysteem hebben. Dit verband is al 25 jaar bekend, waarbij in eerste instantie onderzoeken zich vooral richtten op de psychologische factoren. Lang werd de relatie tussen stress en immuniteit als eenrichtingsverkeer gezien. Ondertussen is duidelijk geworden dat immuun-mediatoren (zoals histamine) ook kunnen bepalen hoe de hersenen informatie verwerken en hierop fysiologisch en gedragsmatig reageren. 

Zo bleek bijvoorbeeld dat wanneer van veerkrachtige individuen het immuunsysteem ontstekingsgevoeliger werd gemaakt, zij hierdoor ook stressgevoeliger werden. Terwijl bij stressgevoelige mensen juist het omgekeerde gold. 


Ontwikkeling van psychobiotica

Tot voor kort werd door psychiaters en klinische psychologen de invloed van het eetpatroon genegeerd, maar de onderzoekers zeggen dat er inmiddels bewijs is dat een nutriëntenarme voeding en antibiotica tot een dysbiose in de darmen leiden. [2] Bovendien is er inmiddels brede overeenstemming over het feit dat een onevenwichtig microbioom mentaal een negatief effect op mensen heeft, en hiermee dus ook op hun veerkracht. 

Het blijkt overigens lastig om specifieke bacteriestammen te benoemen die de darmflora positief kunnen beïnvloeden. In de literatuur konden zij slechts enkele specifieke bifido- en lactobacillenstammen vinden, die positieve cognitieve effecten hebben laten zien, zoals afname van angst- en stressgevoelens. Andere onderzoeken met gezonde vrijwilligers wijzen er in ieder geval op, dat psychobiotica de veerkacht kunnen verhogen en depressie helpen voorkomen. Ook kan een gezond Mediterraan dieet antidepressieve effecten hebben, waarschijnlijk ook via het microbioom. 


Nutritionele psychiatrie

Heden ten dage is nutritionele psychiatrie met het inzetten van psychobiotica (denk onder meer aan pre- en probiotica en voeding met specifieke nutriënten) dan ook een opkomend onderzoeksgebied met veel mogelijkheden, concluderen de onderzoekers. 

 

Meer informatie

• Lees meer over psychobiotica in het artikel ‘Psychobiotica: de stand van zaken’. http://naturafoundation.nl/?objectID=13838&page=4 

• In de whitepaper ‘Terug naar een optimale hersenstofwisseling’ vindt u meer informatie over interessante nutriënten in dit verband. 

 

Bronnen

[1] Robert Dantzer, Sheldon Cohen, Scott J.Russo, Timothy G. Dinand, Resilience and immunity, Brain, Behavior, and Immunity, available online 10 August 2018, https://doi.org/10.1016/j.bbi.2018.08.010 

[2] https://www.nutraingredients.com/Article/2018/08/16/Microbiome-seen-as-key-factor-in-resilience-immunity-equation