Nieuws

Donderdag 4 december 2008

Lage spiegels xanthofyllen bij coronaire hartziekte

Xanthofyllen (luteïne, zeaxanthine, bèta-cryptoxan-thine), gele pigmenten uit de carotenoïdenfamilie, zijn aanwezig in groenten en fruit. Deze ‘geoxygeneerde’ carotenoïden hebben één of meer zuurstofatomen in hun moleculaire structuur, dit in tegenstelling tot ‘koolwaterstof’ carotenoïden (lycopeen, alfacaroteen, bètacaroteen). De plasmaspiegel van de zes carotenoïden werd bepaald bij 39 patiënten met acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris), 50 patiënten met stabiele, inspanningsgerelateerde angina pectoris en 50 gezonde controles. Vergeleken met de controlegroep hadden beide patiëntengroepen significant lagere plasmaspiegels van xanthofyllen; de spiegels van lycopeen, alfacaroteen en bètacaroteen waren daarentegen niet-significant verlaagd.
De plasmaspiegel van xanthofyllen was significant gecorreleerd met verschillende cardiovasculaire risi- cofactoren (roken, body mass index, HDL-spiegel, ontstekingsactiviteit). Na correctie voor de BMI (body mass index) en HDL-spiegel bleef de status van luteïne/zeaxanthine, maar niet die van bèta-cryptoxanthine, significant negatief geassocieerd met coronaire hartziekte. De plasmaspiegel van luteïne/zeaxanthine was tevens positief en onafhankelijk geassocieerd met de hoeveelheid NK-cellen (Natural Killercellen) in het bloed.
Atherosclerose is een chronisch ontstekingsproces met toename van oxidatieve stress. Het lichaam verbruikt vermoedelijk meer carotenoïden om de antioxidantverdediging op peil te houden en het chronisch geactiveerde immuunsysteem te ondersteunen, onder meer door het stimuleren van de vorming van t-lymfocyten en NK-cellen.
Deze studie suggereert dat xanthofyllen (met name luteïne en zeaxanthine) betrokken zijn bij de vorming van NK-cellen en (mede daardoor) significante bescherming bieden tegen atherosclerose.


Referentie

Lidebjer C, Leanderson P, Ernerudh J, Jonasson L. Low plasma levels of oxygenated carotenoids in patients with coronary artery disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2007;17(6):448-56. PUBMED ID: 17134954. DOI-Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2006.02.006