Nieuws

Dinsdag 18 november 2008

Groningse uitvinding: vroege diagnostiek hart- en vaatziekten

Het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten wordt nu vaak gemeten met klassieke indicatoren als choles- terol en hoge bloeddruk. In Groningen is een apparaat ontwikkeld dat AGE’s (Advanced Glycation Endpro- ducts) kan meten. Dit blijkt een nauwkeurige indicatie te geven voor de kans op hart- en vaatziekten. In 30 seconden meet het apparaat de hoeveelheid AGE’s in de huid met behulp van UV-licht (ultraviolet licht). Aan de hand van referentietabellen, die in het apparaat zijn opgenomen, wordt een score weergegeven. Deze score geeft een indicatie van het risico.
AGE’s accumuleren met het hoger worden van de leeftijd, dit is een normaal proces. bij ziekten als diabetes en nierinsufficiëntie verloopt dit proces echter sneller. Uit onderzoek van promovendus Udo Mulder blijkt, dat de AGE-reader vroege tekenen van aderverkalking, zoals ontsteking en verdikking van de vaatwand, aantoont. Dooral in een vroeg stadium te anticiperen, kan het ontstaan van de ziekten voorkomen worden, of kan het aantal complicaties kleiner worden of in ernst afnemen. De AGE-reader staat momenteel in verschillende (academische) ziekenhuizen en privéklinieken in Nederland.

Zie ook http://www.diagnoptics.com.