Nieuws

Vrijdag 14 november 2008

Chronische ziektelast stijgt komende jaren aanzienlijk

Dit blijkt uit een rapport van het RIVM waarin een prognose wordt gemaakt van de prevalentie van chronische ziekten over de periode 2005 - 2025. Vooral diabetes en osteoporose zullen toenemen, zo is de verwachting. over twintig jaar worden ruim 300.000 extra gevallen van diabetes verwacht, een toename van 60%. Wanneer de prevalentie van overgewicht blijft stijgen, wordt zelfs een toename van 70% verwacht. voor osteoporose worden over 20 jaar ongeveer 350.000 extra gevallen verwacht, een toename van 41%.

Doordat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan roken en mannen juist minder, zal naar verwachting het aantal aan roken gerelateerde ziekten (COPD en longkanker) bij vrouwen sterker stijgen. De prognose van de stijging van het aantal beroertes (CVA) is bij mannen en vrouwen gelijk. hartfalen komt naar verwachting meer voor bij mannen (+81% vs. +32%).

De forse toename van het aantal chronische ziekten is het gevolg van de groei en de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. het aantal 65-plussers zal van 14% in 2005 stijgen naar zo'n 21% in 2025.

Redactioneel Commentaar
Belangrijk zijn de implicaties voor de zorg en de kosten daarvan. Vooral 'zorgwekkend' is het verschijnsel dat de mens in toenemende mate op jonge leeftijd ziekten ontwikkelt die vroeger slechts  bij 'opa en oma' voorkwamen. Dat betekent ook dat deze nieuwe golf van chronisch zieken vaak meerdere decennia intensieve zorg  nodig heeft en dus eveneens een groot beroep doet op het budget voor de Nederlandse 'ziekenzorg'. Als een jong persoon chronisch ziek wordt, maakt deze mogelijk, in vergelijking met een oudere, wel drie maal zo lang aanspraak op deze zorg. Daarbij bestaat  ook nog eens een hogere kans op arbeidsongeschiktheid. Ieder jong  persoon staat in dit voorbeeld dan mogelijk gelijk aan drie of meer  zieke ouderen en dit verhoogt ons inziens de ziektelast* aanzien- lijk. In navolging van de Amerikaanse situatie is in wetenschappe- lijke kringen reeds uitgesproken dat de kans stijgt dat ouders hun  kinderen gaan overleven [2]. Dit geeft de afgenomen vitaliteit van  jongeren aan, maar is ook een teken dat het systeem van gezond- heidszorg faalt.

* De ziektelast ('burden of disease') wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability Adjusted Life Years'), een concept afkomstig van de WHO. Het aantal  DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door ziekten.


Referenties
1. RIVM-rapport "Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025". Het rapport (nr. 260401004) is te lezen en te downloaden via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260401004.html
2. Kinderen overleven: Wetenschappers alarmerend over grote toename obesitas. Voeding Nu 2002; (4)5: 21-23.